Imperial Cinemas - Kinema

Sheshi Italia
Tirana 1000, Albania
+355 42 26 63 96
+355 69 486 28 87

Filmat në sallë